تبلیغات
وبلاگ پزشکان شهرستان شوش دانیال (ع) - تصاویر واقعی حین عمل جراحی (4)

برای امروز نیز یک سری تصاویر جالب که حین جراحی برداشته شده را میگذارم.


تصویر آپاندیس تومرال در یک پسر جوان

تصویر آپاندیس ملتهب بزرگ در یک پسر جوان (به نوک سفید و ملتهب آپاندیس توجه کنید)


تصویر حین و پس ازجراحی برداشتن سینه (ماستکتومی) و پیوند پوست نیمه ضخامت

 


تصویر پس ازجراحی برداشتن توده بزرگ کبدی تصویر حین و پس ازجراحی برداشتن کیست بزرگ تخمدان پیچ خورده (تورشن کیست)در دختر13 ساله
تصویر قبل و حین جراحی برداشتن توده بزرگ رحمی در خانم 55 ساله (به برآمدگی واضح شکم توجه کنید)


برچسب ها: surgical picturs ،